Home / news

 

Ontslagen it'er krijgt bijna drie jaar cel voor wissen van 180 virtuele servers

from Security.nl 15 June indexed on 15 June 2024 12:01

Een 39-jarige man die voor het Singaporese it-bedrijf NCS werkte is wegens het wissen van honderdtachtig virtuele servers van ...

Read more.

 

TOP